Над 44,5 милиона е бюджетът на община Силистра за 2019 г.

Бюджетът на община Силистра за 2019 г., който бе приет вчера единодушно от Общинския съвет, възлиза на 44 597 000 лева.

Само във функция „Образование” са заложени с 2 390 000 лева повече от миналата година, което е 38% от целия бюджет. За поредна година са осигурени програма „Спорт”, финансирането на културния календар, трансфер за Драматично-кукления театър в размер на 20 000 лева, социални помощи по решение на Общинския съвет, програма „Ин витро”.

В инвестиционната програма на общината са заложени основни ремонти на 3 средни училища, 4 детски градини, 3 детски ясли, 3 пенсионерски клуба, 2 читалища, Етнографския музей, Обединения детски комплекс, общежитие „Младост”, над 40 улици в града и селата, изграждане на детски площадки. Общината работи и по инфраструктурни проекти по различни европейски програми и с целеви средства от държавния бюджет, включително и асфалтиране на улици в населените места за над 3 милиона лева.

Приходите за местни дейности са в размер на 18 863 916 лева, данъчните приходи са 3 330 000 лева, а неданъчните – 7 223 552 лева. Планирането на приходите е съобразено с реалните възможности на гражданите и бизнеса, като за поредна година се планират мерки за увеличаване на събираемостта на просрочените вземания.

След единодушното приемане на докладната записка от всички съветници, изказване направи кметът д-р Юлиян Найденов. Той изрази благодарността си към всички за подкрепата, пожела им успешна и ползотворна съвместна работа за благото на жителите на община Силистра.