Над 6800 ученици участват в проекти „Твоят час“

В 527 групи са обхванати 6818 ученици от общо над 10 100 в Силистренско по проекта „Развиване на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ /“Твоят час“/, показва справка от Регионалното управление по образованието /РУО/ в Силистра.

Създадени са 224 групи за преодоляване на обучителните затруднения и 303 групи по интереси. По проекта работят 44 учебни заведения. Всяко училище има разработена училищна програма „Твоят час“. За наблюдение и оценка на дейностите по проекта са създадени съвети за обществен контрол. От началото на годината до сега РУО е извършило проверки в 21 училища.

Най-много са проектите със спортен характер – 41, следвани от тези, свързани с изобразителни и приложни изкуства – 30 и природа – 26. Проектите по математика и български език са съответно 21 и 15, а най-малко са по гражданско образование – едва 3.

СУ „Васил Левски” в Дулово води в класацията по проекти „Твоят час“ с 35 групи. С 29 групи е СУ „Йордан Йовков” в Тутракан, силистренското ОУ „Иван Вазов” е обхванало ученици в 28 групи.

2 thoughts on “Над 6800 ученици участват в проекти „Твоят час“

 1. А кой от това регионално управление е двигател на този проект.
  Там само с това се занимават.
  Пари се печели от тази работа.
  Стига с тези проекти.
  Там една дама / учителите знаят добре коя е тя/ само с това се занимава вече двадесет години. Има и още една с толкова стаж там, която някога провеждаше екскурзийки с учителите / че можеш ли да и откажеш/.
  Има един който вече толкова остаря,че годините не може да си преброи, а все там стои.

  Какви инспектори са те. Новото минава и заминава покрай тях, а те все онова,което си знаят. Онова още от времето на дядо ми.
  То затова и резултатите ни в областта на образованието са такива. Опашкари…

  А учителите. Какво да сторят. Я си надал глас, я ти изстинало мястото
  Директорите. Че то има ли директори на училища. Това са служители.Чиновници.

  Децата ли. Боже. Кой пита децата. Казват им това ще правите и те го правят , въпреки че не им се нрави. Ученик да не си днес в Силистренските училищата. Душицата им пъка зад зъбките им. Готова да изхвръкне.

  Но от регеоналното управление нареждат. Прочие “ предлагат“ на директора.Той “ предлага“ на учителите. Те “ предлагат/ разбирай заставят / на децата и те горките приемат. Що ще сторят.

  Метла .метла трябва за това Управление.

  Силистренското образование иска обновление. А то става с нови хора. Хора, които познават добре системата и новите повеи в нея.
  Хора,които да се занимават със задълженията си на управленци,
  Я управлението е изкуство.
  То е успешно ,когато се осъществява от личности.

  Такива в това управление няма.
  В Силистра има способни учители,които могат успешно да управляват системата, ако им бъде предоставена такава възможност.
  Сега училището е не много далеч от онова- хаджи Генчовото.
  От него всеки иска да печели и то за сметка на децата, за сметка на интелектуалното им развитие,за сметка на здравето им, за сметка на формирането им като хора нравствено извисени.

  А знаете ли какви са тия проверки в училищата. Хм..
  Това е ,братя, печелене пак на пари,които се крият под воала на командировъчни. Возят те до училището.Там те почерпят.После приказчица с учителите и най-важното проверка на документацията. Документация това ще рече плана на учителя с какво ще занимава децата в тоя час на интереси./ какви ти интереси,братко/. После следва печат на командироъчното и бяг обратно за Силистра.

  Ха да спрем до тук.
  ние не пожелахме да водим такъв час по интереси.

  О, бедни ми,бедни деца. В каква люлка ви люлеят.

  Палец нагоре 5 Палец надолу 0

 2. Вие виждате огъня и казана с вода,която огънят затопля. И толкова. Затова Ви е лесно . Не Ви упреквам.
  Аз пък съм слагал съчки на огъня и съм гребал от врящата вода в него.Ще Ви кажа,че това е много,много трудно. Затова погледна ли към огъня и казана замълчавам.
  А оня, атомния реактор, който наричаме училище, се тресе и мисля,че скоро ще се пръсне.
  И спирам до тук.. Защото…Защото училището е продукт на обществото, а обществото сме всички.
  Но днес до тук…

  Палец нагоре 2 Палец надолу 0

Comments are closed.