Над 90% било изпълнението на местни данъци и такси?

Малко над 90% е изпълнението на годишния план за приходи от местни данъци и такси, показва справка от общинската данъчна служба. През 2010 година в общинската каса са внесени 4 273 863 лева при планирани в бюджета 4 602 468 лева.
Над предвиденото са постъпленията от патентния данък – 116%, и от данъка за придобиване на имущество – близо 115%. Сравнително по-слабо вървят плащанията

Малко над 90% е изпълнението на годишния план за приходи от местни данъци и такси, показва справка от общинската данъчна служба. През 2010 година в общинската каса са внесени 4 273 863 лева при планирани в бюджета 4 602 468 лева.
Над предвиденото са постъпленията от патентния данък – 116%, и от данъка за придобиване на имущество – близо 115%. Сравнително по-слабо вървят плащанията на данък „МПС” –  82,5%, както  и на данък „Недвижимо имущество” – 87%. Изпълнението на приходите от такса „Битови отпадъци” е близо 93 на сто, допълват от общината.
До края на декмеври неплатените местни данъци и такси за предишни години, повече популярни като недобори, са в размер на 1 858 738 лв, съобщиха още общинските финансисти. Те допълниха, че са съставени 73 акта за установени данъчни нарушения, главно за такса „Смет” и данък „Сгради”, като от тях 10 вече били предадени на съдия-изпълнител за запориране на имуществото. От общинската данъчна служба напомниха, че сега е удобно време за погасяване на стари  задължения.
Вече започна плащането на данък „Патент” за 2011 година с 5% отстъпка до края на месец януари, тъй като масовата данъчна кампания всъщност стартира от началото на март, подчертаха кметските финансисти.
През тази година в общините ще влиза още един местен данък – „Туризъм”. До края на януари Общинският съвет трябва да определи неговия размер, съобщи  Красен Костадинов, ръководител на общинската данъчна служба.

1 thought on “Над 90% било изпълнението на местни данъци и такси?

  1. Ако бяха хванали по-рано общинския служител Цоню Ангелов, че краде, можеше и по-голямо да е изпълнението на плана!

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.