Най-много от безработните са с ниско образование и без специалност

Равнището на безработицата за Силистренска област през февруари е 12,4% и се запазва спрямо януари, показва справка от Регионалната служба по заетостта в Русе.

Най-високо е равнището на безработицата в Кайнарджанска община – 39,4%, а най-ниско – в Силистренска община – 6,4 на сто. Продължително безработните с престой на борсата над година към края на февруари са 1814 – 32% от всички регистрирани безработни в областта. От тях без специалност са над 76 на сто, а тези с основно и по-ниско образование са 73%.

По професионален признак 58 на сто от регистрираните безработни са без специалност, с работнически професии – 29%, специалисти – 13 на сто. Според образованието, от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование – 51%. Хората със средно образование са 42 на сто, а висшистите – 7%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани. Тези от 30 до 49 години са 44 на сто, а младежите до 29 години – 11 на сто. От общо регистрираните 416 са с намалена работоспособност.