Намаляват учениците в област Силистра /Пълна справка за новата учебна година/

Намаляват учениците в Силистренско, показва тазгодишната статистика. Според нея, 3421 ученици е прогнозният им брой за учебната 2015-2016 г., сочи справка от Регионалния инспекторат по образованието /РИО/ в областния град. /Справката можете да прочетете по-долу/ През миналата учебн


Намаляват учениците в Силистренско, показва тазгодишната статистика. Според нея, 3421 ученици е прогнозният им брой за учебната 2015-2016 г., сочи справка от Регионалния инспекторат по образованието /РИО/ в областния град. /Справката можете да прочетете по-долу/ През миналата учебна година учениците са били 11 080, а в началото на учебната 2013-14 година – 11 226 ученици.
Към момента в областта са записани близо 1000 първокласници, най-много са в Силистра и Дулово – над 300. 96 % от първокласниците са пожелали включване в целодневната организация на учебния ден. Учебните стаи за този вид организация са достатъчно, уточняват от образователния инспекторат. Най-малкият випуск зрелостници за последните 4 години е тазгодишният. Дванадесети клас ще завършат 657 ученика в дневна форма на обучение.
По информация от училищата, има кандидати за учители по обявените свободни работни места, сочи още справката. Възрастовият състав на учителите в Силистренска област за три учебни години назад не е показвал съществена промяна и експертите отново очакват най-голям дял да имат учителите на възраст между 35 и 54 години. Младите преподаватели до 35 години ще са около 12% от състава, а в предпенсионна възраст близо 5%.
За новата учебна година се очаква да работят около 1165 педагогически специалисти. Окончателните данни ще станат ясни в началото на октомври.

ПЪЛНА СПРАВКА ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА:

Готовността на учебните заведения на територията на Община Силистра за началото на учебната 2015/2016г.година

– Учебната 2015/2016 година ще стартира с около 3421 ученици (с 43 по-малко от предходната уч.), разпределени в 158 паралелки от І до ХІІ клас и 15 деца в подготвителна група на СОУ „Юрий Гагарин”.
– С най-много ученици е ОУ „Иван Вазов” – 600,
– Близо 340 са първокласниците през новата учебна година – най-много в ОУ „Ив. Вазов” – 108. От тях в целодневна организация на учебния процес са обхванати332 ученика.
– В детските градини децата са 1357 (с 66 по-малко деца от миналата година). Подготвителна група ще посещават 686 деца.
– Няма индикации за недостиг на педагогически кадри и към момента се провеждат конкурси в някои училища и детски градини. За новата учебна година има 3 –ма новоназначени учители под 35 години, като в процентно разпределение на близо 490 –те учители, работещи в Общинските училища, детски градини и обслужващи звена, най-голям е делът на педагозите от 35г до 54г. (60%), 35% са учителите над 54г. и 5% са под 35г.

В 7 от 11-те общински училища са утвърдени 22 паралелки с ученици под задължителния минимум, от които 19 маломерни и 3 слети, както следва:

1. ЕГ „П. Яворов” – 2 паралелки в ХІІ клас;
2. ПМГ „Кл.Охридски” – 1 паралелка в ХІІ клас;
3. СОУ „Н. Вапцаров” – 2 паралелки в ХІ и ХІІ клас;
4. СОУ „Ю. Гагарин” – 3 паралелки в V, VІ и VІІ клас;
5. ОУ „Кирил и Методий”, с. Калипетрово – 7 паралелки от І до VІІІ клас , без ІІІ клас;
6. ОУ „Кл. Охридски”, с. Иширково – 2 паралелки във ІІ и VІІІ клас;
7. ОУ „Кирил и Методий”, с. Брадвари – 2 маломерни в VІ и VІІІ клас и 3 слети паралелки – І и ІІІ клас, ІІ и ІV клас, V и VІІ клас.

През 2014/2015г. общият брой също беше 22, 18 маломерни и 4 слети.

Запазва се броят на средищните училища са 5, не са променени:

– СОУ „Н. Вапцаров” – пътуващи 73 ученици – 64 от Айдемир и 9 от Сребърна;
– СОУ „Ю. Гагарин” – пътуващи 11 ученици от Айдемир;
– ОУ „Кирил и Методий”, Силистра – пътуващи 47 от Айдемир и 2 от Сребърна;
– ОУ „Кирил и Методий”, Калипетрово – пътуващи 27 от с. Бабук;
– ОУ „Кл. Охридски”, с. Иширково – пътуващи 114 – 102 от Йорданово, 3 от Смилец, 2 от Казимир, 6 от Ламбриново.

Обхванатите в обедно хранене деца са общо 1251. Всяко училище избира самостоятелно доставчикът на кетъринг услугите. По схемата на ДФ „Замеделие“„ Училищен плод“, за предоставяне на свежи плодове и зеленчуци ще се включат СОУ „Н. Вапцаров“, ОУ „Ив. Вазов“, СОУ „Ю. Гагарин“, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ОУ „От. Паисий“, ОУ „Кл. Охридски”, с. Иширково и в 100% от Детските градини.
– През учебната 2015/2016 година превозването на учениците от село Айдемир и село Сребърна до училищата в град Силистра ще продължи по вече действащата гъвкава транспортна схема
– Макар до тук изнесената информация да отразява обстановката само в общинските училища, то искам да ви уверя, че Общинското ръководство с еднакво внимание се интересува и от нуждите на професионалните гимназии. Когато е необходимо сеоказва съдействие на всички училища. Г-жа Денка Михайлова в качеството си на зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ се запозна лично с обстановката в училищата.
– При направено през последната седмица обследване, се установи, че там където има недостатъчна осветеност на училищните дворове, това до голяма степен се дължи на клони от близки дървета. Много бързо Общината е предприела мерки за окастрянето на тези клони.
– В процес на обновяване са пешеходните пътеки пред всички училища.
– ОП „Дръстър“ е оказано съдействие за отремонтиране на опасни осветителни тела във физкултурния салон на СОУ „Гагарин“, отстраняване на опасни съоръжения от двора на ЦДГ „Добруджа“, предстой ремонт на най-компрометирани части от покривната конструкция на ОСУ „Дръстър“ и др.
– Оказано е съдействие Окастряне на храсти в дворовете на детските градини
– През изминалата година Общината е вложила средства за реновиране на училищните сгради СОУ „Вапцаров“, ЕГ „Яворов“, ОУ „Кл. Охридски”- с. ИширковоОДЗ „Мир“,ЦДГ „Детелина“- Иширково,ЦДГ „Иглика“ и др.
– Община Силистра планира инвестиционни въздействия вЦДГ“Добруджа, ЦДГ“Ян Бибиян“-2, ЦДГ“Здравец“,с.Калипетрово, ОДЗ“Мир“, ЦДГ“Детелина“,с.Проф.Иширково–за ремонт на покривни конструкции в размер на 361 660лв., целеви средства предоставени с Постановление № 81 на Министерския съвет от 06.04.2015 г.

Приключил е първия етаппо ОПРР,Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, като на заседание на работна група за определяне на приоритетни обекти за въздействие, е взето решение за ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ Общината да подаде проектно предложение за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност .

7 thoughts on “Намаляват учениците в област Силистра /Пълна справка за новата учебна година/

 1. Недоумявам как „учебната 2015/2016 година ще стартира с около 3421 ученици (с 43 по-малко от предходната уч.)“ , защото „през миналата учебна година учениците са били 11 080, а в началото на учебната 2013-14 година – 11 226 ученици“. Обяснете къде е грешката!
  Ще си позволя да отбележа, че ПМГ и ОУ в село ПРОФЕСОР Иширково са с име „Свети Климент Охридски“, а училищата в Калипетрово, Брадвари и едно в Силистра се наричат „Св.Св. Кирил и Методий“. Според сайта на РИО Силистра училище с име СОУ „Гагарин“ НЯМА.
  Грешките са обида за грамотните.

  Палец нагоре 10 Палец надолу 0

  1. 9738 е прогнозният брой ученици в област Силистра за новата учебна 2015/2016 г., сочи справка от РИО на МОН. През миналата учебна година учениците са били 11 080, а през учебната 2013/14 година 11 226 ученици.
   Посочените 3421 ученици в тази публикация са прогнозният брой само за община Силистра.
   Авторът неточно/некоректно е цитирал посочената от него справка на РИО.

   Палец нагоре 5 Палец надолу 0

  2. И ЗАЩО НЯМА ЗАТВОРЕНИ УЧИЛИЩА, СЛЕД КАТО ИМА НАМАЛЯВАНЕ БР Н УЧЕНИЦИТЕ???

   Палец нагоре 6 Палец надолу 0

   1. ами защото после все някой ще ореве ,че ей на,ГЕРБ затварят училища,както стана с училището в Айдемир…Ами щом няма достатъчно ученици,съвсем нормално е да се затварят училища….няма значение коя политическа сила е на власт

    Палец нагоре 7 Палец надолу 0

  3. Пак ПИА-рките на общината са писали тези смайващи слова и препинателни знаци явно!
   Докога ще имате симпатии към подобни инфантилни писания Кмете?

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 2. Неудовлетворен съм. В стилово и правописно отношение информацията е страхотно лоша.
  Ако авторът й е лице от ръководството на образователната система в Силистра ,то работодателят му трябва да го освободи от длъжност поради некомпетентвост и некадърност.
  Ако е друго лице,то трябва да му се помогне да школува при опитни журналисти или хора , които добре пишат за медиите.
  В този си вид информацията не ни запознава със сътоянието на областната образователна система в навечерието на новата учебна година, макар че авторът на няколко пъти ни обещава,че ще ни информира за това.
  Той се спрял само на община Силистра, а не и на останалите шест общини.Защо ми се струва,че той не прави разлика между понятията община и област.
  В края информацията е изпълнена с ненужни подробности . Личи,че авторът иска да се хареса на хората от кметската администрация в Силистра.
  На едно място той дори иска да ни увери, колко загрижена за образованието е кметската администрация. Не е нужно. Ние можем да си направим извод от изнесеното в информацията.
  Смешно ми стана,когато прочетох, че първокласниците „са пожелали включване в целодневна организация на учебния ден“. Хайде ,бе…
  Ще препоръчам на Регионалния инспекторат по образованието в Силистра да протестира срещу така написаната информация. А , ако тяхно лице е автор на информацията, то… Не бива тази институция така да бъде представена пред обществото.

  Палец нагоре 10 Палец надолу 0

 3. Време е вече. Време е да се подходи радикално към сериозни промени в мрежата на училищата в община Силистра.И на общообразователните и на професионалните.
  Сливане на ПМГ и ЕГ. Към тях една до две паралелка след осми клас общообразователни. СОУ “ Н. Вапцаров“ да стане ОУ. Ако училище „Ю.Гагарин“ още е СОУ да стане ОУ.
  ОУ в Брадвари да се закрие и децата да се обучават в Иширково. Безотговорно е слети паралелки да се правят в прогимназиалния етап.

  Палец нагоре 9 Палец надолу 2

Comments are closed.