Намериха се пари за ремонта на покрива на Художествената галерия

Почти 1 700 000 лева /851 590,29 евро/ ще получи община Силистра по трансграничния проект „HERCULT“ – Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство“, осъществяван с град Кълъраш. Общата безвъзмездна финансова помощ по проекта е 1 499 992,54 евро, а срокът за изпълнение на проекта е 27 месеца и 28 дни.

Водеща страна по проекта е град Силистра, който участва със съфинансиране от 33 300 лв. Във вторник кметът д-р Юлиян Найденов и президентът на Окръжния съвет в Кълъраш Василе Илиуца подписаха съвместния договор.

Предвидените дейности освен популяризиране на културното наследство е и ремонт на символа на Силистра – Художествената галерия. Предвидено е възстановяване на покрива на сградата, на дограмата, фасадата, реставрация на часовника и всички декоративни капандури, на статуята на Прометей.

„Меката“ част от проекта включва развитие на общи туристически продукти и услуги, основани на природното и културно наследство. Ще се проведе съвместен творчески лагер в Сребърна. Ще бъде дадено и началото на ежегоден лагер за хора на изкуството от трансграничния регион Силистра – Кълъраш и изложба на техни творби в двата града. Ще се разработи оригинална изложба на различни видове птици и насекоми от Дунавския регион. Интернет туристически портал ще промотира алтернативния туризъм в трансграничния регион за привличане на повече туристи и посетители.