НАП-Силистра даде на държавата 54,2 млн. лева

Приходи в размер на 54,2 млн. лв. от данъци и осигурителни вноски е събрала НАП-Силистра през изминалата 2010 година, информираха оттам.
Постъпленията от преки данъци, в това число данък върху доходите, корпоративни данъци за периода са 13 млн.лв., 7,3 от които са платени като данък върху доходите на физически лица, наети по трудов договор, информираха

Приходи в размер на 54,2 млн. лв. от данъци и осигурителни вноски е събрала НАП-Силистра през изминалата 2010 година, информираха оттам.
Постъпленията от преки данъци, в това число данък върху доходите, корпоративни данъци за периода са 13 млн.лв., 7,3 от които са платени като данък върху доходите на физически лица, наети по трудов договор, информираха данъчните. Те съобщиха още, че едноличните търговци са внесли в бюджета през 2009 г. 1,5 млн.лв. Корпоративен данък в размер на 3,2 млн.лв. са получени в държавната хазна от  фирмите в Силистренско през миналата година. Приходите от ДДС, събрани от офиса на НАП-Силистра през годината, са 11,4 млн. лв, като по този показател е отчетено 180-процентно изпълнение на годишния план изпълнен и е регистрирано увеличение на приходите в сравнение с предходната година, когато събираемостта по ДДС е била в размер на 9,1 млн.лв. Като цяло планът за данъчни и неданъчни приходи е изпълнен на 128,44%, категорични са от НАП-Силистра.
С 3,2 млн.лв., или 10% по-ниска от планираното, обаче е била събираемостта на осигуровките. 87,6% е изпълнението на плана за държавното обществено осигуряване, а постъпленията по ДЗПО /Допълнително задължително пенсионно осигуряване/ са 2,94 млн. лв., което е 73,6% от годишния план на офис на НАП в Силистра.  През 2010 година приходите от здравни вноски са 9,6 млн. лв., с което се регистрира 101,4% изпълнение на плана за годината. С 4,7% преизпълни НАП – Силистра плана за 2010 г., като събра общо 54,2 млн. от данъчни и осигурителни задължения.