На 21-во място в страната е Силистренско по средна работна заплата

Наетите по трудово и служебно правоотношение в област Силистра към края на септември намаляват с 2,9% в сравнение с края на юни и достигат 20 500 души, показва справка от Териториално статистическо бюро –Север, отдел „Статистически изследвания – Силистра”. Спрямо края на второто тримесечие в обществения сектор има намаление на наетите с 1,4%, а в частния сектор – с 3,6 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за юли в област Силистра е 905 лева, за август – 908 лева и за септември – 954 лева. През третото тримесечие средната месечна работна заплата в Силистренско се увеличава спрямо второто тримесечие с 0,9% и достига 922 лева.

В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Силистра дели 21 място по показателя средна работна заплата с област Кърджали.