Не достигат преброителите в Алфатарско и Тутраканско

Остават броени дни до крайния срок за набиране на преброители и контрольори за предстоящото от 22 януари до 15 февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд. До 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети.

В област Силистра ще бъдат необходими 359 преброители и 99 контрольори. Към момента заявления са подали 283 кандидати за преброители и 78 за контрольори.

Само за община Главиница са набрани необходимия брой преброители и контрольори. Близо 80% е броят на желаещите да бъдат преброители в общините Дулово и Ситово. През изминалата седмица се увеличи броят на подалите заявления за преброители в общините Силистра и Кайнарджа. Наполовина е достигнатият брой на желаещите да преброяват населението и жилищния фонд в общините Алфатар и Тутракан.

Населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100-120 жилища и 250-300 души, в зависимост от големината и характеристиките на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъка в зависимост от преброените онлайн хора.

Заплащането на преброителите вече е определено. За преброен човек ще се заплаща 2,50 лв., за преброено жилище – 1,00 лв., а за преброена сграда – 0,70 лв. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 0,80 лв. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от спецификата на преброителните му участъци – брой сгради, жилища, лица, електронно преброени. По груби изчисления възнаграждението за трите седмици работа може да стигне от 700 до 1200 лв.

При предстоящото преброяване за цялата страна ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8,00 до 20,00 ч., включително събота и неделя. Те сами ще определят „работното си време“, важно е да съберат информацията от преброителния си район. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.