Нова младежка организация ще работи за Силистра

Събор на новосъздадената „ Младежка организация за Европейска Силистра“ се състоя в началото на месеца, съобщиха днес от новоучредената формация.

Събор на новосъздадената „Младежка организация за Европейска Силистра“ се състоя в началото на месеца, съобщиха днес от новоучредената формация… По време на събора са били представени част от проектите, по които се работи, както и тези, които са завършени. „Събитието се осъществи с любезното съдействие ПП „ Атака”, а нейният лидер в град Силистра – г-н Димчо Кьосев, приветства присъстващите с „ Добре дошли” и пожела успех и ползотворна работа на екипа на организацията“, разказаха още учредителите на сдружението с нестопанска цел.
„ Младежка организация за Европейска Силистра е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, като членовете на организацията са младежи между 18 и 28 годишна възраст, разкриха още от ръководството на организацията. Оттам допълниха, че целите на сдружението са модернизиране и благоустрояване на град Силистра, подпомагане и стимулиране на сътрудничеството между местни власти, бизнеса и неправителствени организации; развиване и утвърждаване на националните и европейски ценности и осигуряване условия за оптимална активност на гражданите.

„За осъществяването на тези цели сдружението ще осъществява различни по рода си дейности, като например ще подпома формирането и реализирането на социална, образователна, културна и спортна политика, ще изработва предложения за решаване на актуални проблеми и реализиране на проекти, свързани с  хора в неравностойно положение“, разказаха младите добруджанци. Техните намерения са свързани още с опазване на околната среда, трансфера на иновации и технологии, културата и образованието, с цел сближаване на регионите,  подпомагане и стимулиране на сътрудничеството между местни власти, бизнеса и неправителствени организации, разработване и кандидатстване по проекти насочени към младите хора, на местно и национално ниво и др.
Те допълниха, че членуването в сдружение  “ Младежка организация за Европейска Силистра “  е доброволно, а приемането на нови членове се извършва с решение на общото събрание с подадената от кандидата писмена молба, според изискванията на закона.  Мотото на организацията е „ Ние градим, вие ни подкрепяте”. Сдружението разполага с интернет сайт, на адрес http://moecc.org/ , в който са показани някои от готовите проекти и са посочени координати за връзка.