Нови библиотекари обучава силистренският храм на книгата

Споразумение за съвместна дейност в областта на образованието и квалификацията подписаха вчера Асоциация „Съвременни читалища” и Регионалната библиотека „Партений Павлович” в Силистра. Споразумението бе подписано от председателя на асоциацията инж. Георги Петров и директора на библиотеката Даниела Недялкова в присъствието на Нина Коцева от Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Същия ден в Регионалната библиотека започна професионално обучение на библиотекари за придобиване на трета степен професионална квалификация „Библиотекар” в специалност „Библиотекознание”. В обучението за една година ще бъдат обхванати 12 служители от читалищни библиотеки в Силистренска област. Общият брой учебни часове са 960, включващи теория 530 часа в онлайн дигитална среда и практика 422 учебни часа в Регионалната библиотека. Практическите занятия ще се провеждат от експерти на библиотеката. Обучението завършва с държавен изпит за придобиване на професионална квалификация.

Фондация „Глобални библиотеки – България” предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на служители със средно образование от обществените библиотеки, подписали споразумение за партньорство с фондацията. Финансирането е 90% от пълния размер на индивидуалните такси. Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към асоциация „Съвременни читалища”.

Такива обучения започват и в Кърджали, Стара Загора и Монтана, съобщи инж. Георги Петров. През следващите два месеца ще има обучения и в други градове на страната по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.