Нови нарушения откриха проверяващи от РЗОК-Силистра

ематични финансови проверки на изпълнители на медико-диагностична дейност заради констатирани дублирано назначени и извършени изследвания на 145 здравноосигурени лица са направили през настоящия месец от РЗОК-Силистра.

Тематични финансови проверки на изпълнители на медико-диагностична дейност заради констатирани дублирано назначени и извършени изследвания на 145 здравноосигурени лица са направили през настоящия месец от РЗОК-Силистра… На 10 от тези лица, в един и същ ден, личните лекари са предоставили по две направления за едно и също изследване, обясниха от здравното ведомство.
Много били случаите, в които направления за изследване са издавани на едно и също здравноосигурено лице първо от общопрактикуващия му лекар, а след това и от лекаря специалист, при когото лицето е изпратено за консулт и съвместно лечение, поради неосъществена координация и връзка между първичната и специализираната извънболнична медицинска помощ. Често в подобни случаи изпълнителя на медико-диагностична дейност изпълнявал изследването веднъж, но отчитал за заплащане и двете дублирани направления, което се явява нарушение, подлежащо на санкция, допълниха още от РЗОК
Дублираните изследвания са от пакет “Клинична лаборатория” и пакет “Образна диагностика”, като най-многобройни са кръвните изследвания, казаха още от силистренската здравна каса.  При тях всъщност стойностите не търпят много динамична промяна и назначаването им в кратък период от време не показва съществени изменения, добавиха оттам.
За констатираните нарушения предстои налагане на санкции на медико-диагностичните лаборатории, а неправомерно заплатените суми от РЗОК подлежат на възстановяване, сочи здравното законодателство. „РЗОК-Силистра“ ще извърши проверки и на изпълнителите на медицинска помощ, издали дублирани направления за медико-диагностична дейност.“, заявиха още от крайдунавската здравна каса.