Нови 25 съдебни заседатели влязоха в дуловския храм на Темида  

Двадесет и пет нови съдебни заседатели станаха част от съдебната система в Дулово. 18 от тях преминаха през начално обучение в Районния съд в Дулово. През следващите 4 години от мандата си, избирани на случаен принцип, те ще участват в съдебните състави при решаване на наказателни дела, за престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода повече от 5 години. Съдебните заседатели имат равни права и задължения със съдиите, и участието им в съдебния състав е гаранция за справедливостта и безпристрастността на наказателния процес.

Обучение от този тип се провежда за първи път в дуловския съд и е осъществено със съвместните усилия на Окръжен съд – Силистра и Националния институт на правосъдието. Лектор бе Ана Аврамова, съдия в Окръжен съд – Силистра, която запозна съдебните заседатели с основните понятия и принципи от материално наказателното право и наказателния процес, с видовете съдебни процедури, и устройството на съдебната власт. Статутът на съдебните заседатели, правата и задълженията им, както и етичните правила за поведението им бяха сред акцентите, включени в обучението. На всички участвали в обучението съдебни заседатели бяха връчени удостоверения.