Нов път за 5,374 милиона ще свързва села в Ситовско

По нов път ще пътуват през ноември водачите на превозни средства по маршрута Коларово – Нова Попина – Искра – Ситово. През седмицата бе направена първа копка на реконструкцията и рехабилитацията на пътната артерия в община Ситово.

Основният ремонт е финансиран с 5 374 000 лева по Програмата за развитие на селските райони за отсечката от 9,8 км.

На пресконференция екипът по изпълнение на проекта запозна присъстващите с целите, дейностите, срока за изпълнение и стойността на договора за предоставената безвъзмездна финансова помощ. Церемонията по първата копка се проведе до разклона на с. Искра, след приключване на пресконференцията.

Фирмата, която ще извърши строителството е ,,Нивел строй” ЕООД София. Срокът на изпълнение на строителството е 240 календарни дни и се очаква обекта да бъде пуснат в експлоатация през ноември 2019 г.