Няколко данъчни срока изтичат в края на месеца

Няколко данъчни срока изтичат в последния ден на месец май, припомниха днес от НАП-Силистра. Т

Няколко данъчни срока изтичат в последния ден на месец май, припомниха днес от НАП-Силистра… Тъй като тази година той се пада почивен ден – неделя, клиентите на НАП ще имат възможност в понеделник, 1 юни,  да изпълнят задълженията си към републиканския бюджет, обясниха още от крайдунавската данъчна институция. Отатам припомниха, че краят на месец май е определен от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ като последен срок за внасяне на данъците при източника и за внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби за месец април.  31 май е и крайната дата, до която по сметката на централния бюджет трябва да постъпят вноските от платеца за дохода на окончателните данъци по глава шеста от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/, обясниха още от силистренската финансова институция.