Няма опасност от преливане на Дунав в българския участък

Няма опасност от висока приливна вълна по нашето поречие на Дунав, съобщиха от „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите. Оттам обясниха, че около 15-16 юни нивото на Дунав ще се повиши с един метър, но това е не е повод за притеснение.
По отношение на риска от наводнения по Дунав вследствие на високите вълни, които се образуваха в Централ


Няма опасност от висока приливна вълна по нашето поречие на Дунав, съобщиха от „Управление на водите“ в Министерството на околната среда и водите. Оттам обясниха, че около 15-16 юни нивото на Дунав ще се повиши с един метър, но това е не е повод за притеснение.
По отношение на риска от наводнения по Дунав вследствие на високите вълни, които се образуваха в Централна Европа, такъв засега не идентифицира по никакъв начин, категорични са експертите, цитирани от Дарик. Румънска седемдневна прогноза предвижда около 15-16 юни нивото на Дунав да се повиши с около метър в началото на българския участък, което е далеч под прага за първоначална степен на внимание според класификацията на Гражданска защита у нас. „Така че в момента няма никаква опасност за извънредна висока вълна по нашето поречение на Дунав“, казаха от екоминистерството..
Ежедневно екоминистерството изготвя оценка и прогноза за въздействието на климатичните фактори върху вътрешните реки и язовири. Тя се изпраща на Гражданска защита, Напоителни системи, АЕЦ „Козлодуй“, областните управители и директорите на басейновите дирекции в страната. На основание на наличните данни най-критични от гледна точка на разлив са поречията на реките Осъм, Росица и Янтра.
В Силистренска област още през март бяха взети мерки за предотвратяване на наводнения и в складовата база на областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра има 47 000 чувала за пясък и 600 контейнера за изграждане на диги. От миналата година в крайречните общини са разпределени още 10 000 чувала.