Облекчиха заверяването с апостил, вече е в областната администрация

Областната администрация в Силистра уведомява гражданите, че от началото на годината заверяването с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, ще се извършва от областните администрации, вместо от Министерството на външните работи.

Целта е намаляване на административната тежест за гражданите, а промяната е отразена в Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

Апостилът е специално удостоверение с печат за заверка /легализиране/ на документ от държавата, в която документът е издаден. Притежаващите апостил документи се освобождават от всякаква допълнителна форма на легализация в държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г.