Обновяват пътните маркировки в Силистренско

В областната администрация в Силистра бе проведено трето от началото на годината заседание на Областната междуведомствена комисия във връзка с решаване на проблеми с хоризонталната и с вертикалната пътни маркировки в общините и на територията на републиканската пътна мрежа. Пред зам. областния управител Стоян Бонев за извършеното от предишното заседание до сега докладваха представители на Областното пътно управление и на съответните общински администрации.

От писмените доклади и от устните обяснения стана ясно, че до този момент единствено в община Кайнарджа пешеходните пътеки и пътните знаци са приведени в съответствие с действащата специализирана Наредба №2. До 24 май в община Тутракан имат нагласа да изпълнят констатациите и разписанията, в други общини – Силистра, Главиница, Дулово, ще изпълнят предвидените планове до 30 юни, а в Ситово предстои изпълнение на сключения договор. Само в община Алфатар поради липса на средства не могат да извършат задължителните за безопасността на движението по пътищата дейности.

От Областното пътно управление заявиха, че ще освежат всички пешеходни пътеки от републиканската пътна мрежа, включително в населените места, на базата на направени разчети, по които очакват одобрение и финансиране.

От областната администрация на представителите на институции бе обърнато внимание, че проблемът с безопасността на движение по пътищата не трябва да се неглижира. Напомнено им бе, че дори да не са заложени конкретни средства в бюджетите, за изпълнение на Наредбата може да се ползва ресурс от „перото“ за поддръжка на пътищата и на пътната инфраструктура.

1 thought on “Обновяват пътните маркировки в Силистренско

  1. Нарисувайте ги пак с водни боички и след първия дъжд са се изпарили яко дим… нещастници……имало 3 събирания на комисийки и комисийки и какво са направили досега… 4 месеца след началото на годината???? ОЛИГОФРЕНИ, това трябва да ви е приоритет и досега трябваше да е свършено…

    Палец нагоре 4 Палец надолу 0

Comments are closed.