Общината и областта пак се захапаха

Поредното напрежение между областната управа в Силистра и местната община избухна днес.
В разпратено до местни и национални медии прессъобщение от областната администрация днес бе обявено, че губернаторът д-р Владимир Янков е върнал две решения на Общинския съвет от заседанието му на 30 септември за ново разглеждане.
В първото от тях областният не е съгласен с изменението в правилника за дейността на общинското предприятие „Жилфонд“. На последната сесия местните парламентаристи разрешиха за директор на „Жилфонд“ да бъде назначаван човек без висше образование, което е предизвикало и недоволс

Поредното напрежение между областната управа в Силистра и местната община избухна днес.
В разпратено до местни и национални медии прессъобщение от областната администрация днес бе обявено, че губернаторът д-р Владимир Янков е върнал две решения на Общинския съвет от заседанието му на 30 септември за ново разглеждане.
В първото от тях областният не е съгласен с изменението в правилника за дейността на общинското предприятие „Жилфонд“. На последната сесия местните парламентаристи разрешиха за директор на „Жилфонд“ да бъде назначаван човек без висше образование, което е предизвикало и недоволството на областния управител. В мотивите си за връщане на решението той е посочил, че в правилниците за организацията и дейността на другите общински предприятия – „Регионално депо за битови отпадъци”, „Общински пазари” и „Обреди”, едно от условията, посочени там и на които трябва да отговарят директорите, е да притежават висше образование и да имат най-малко 5 години трудов стаж. „Областният управител д-р Владимир Янков намира за незаконосъобразно поставянето в неравностойно положение заемащите длъжността „Директор” в общински предприятия на територията на една и съща община, поради което връща решението за ново разглеждане“, обясниха от областната администрация в Силистра.
Светкавичната реакция на местната община обаче предизвика второто второто решение, върнато от областния за ново разглеждане. То касае измененията на „Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги“. Според последното решение на Общинския съвет, касаещо въпросната промяна, учениците, които посещават формите за извънучилищни дейности, организирани от извънучилищните педагогически учреждения – ЦРД, ЦУТНТ, УСШ и НАО “Галилео Галилей”, трябва да заплащат месечна такса в размер на 5 лв. „Това решение предизвика обществено недоволство и бе предшествано от жалби на родители и на директорите на извънучилищни звена – ЦРД, УСШ, ЦУТНТ, НАО „Галилео Галилей“, обясниха от областта. Регионалният инспекторат по образование в Силистра също изразил безпокойство от въвеждането на таксите. В доклад до областния от образователния инспекторат е посочено, че решението е взето след началото на учебната година в извънучилищните звена, когато групите вече са били сформирани, а родителите на децата не са били известени предварително за това заплащане. „Въвеждането на това ново условие с неизяснен начин на практическо функциониране ще доведе до отлив от групите и промяна на състава им“, категорични са от инспектората.
В светкавичен отговор за второто решение на областния д-р Янков, разпространен също до медиите в Силистра днес и подписано от изпълняващия длъжността кмет Милен Пенчев се казва, че решението е върнато неоснователно. Ето и пълният текст на разпространеното становище от страна на общината във връзка със спряното решение от д-р Владимир Янков:
„1. Съгласно Закона за народната просвета и Правилника за неговото приложение, в извънучилищните педагогически учреждения се организират дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката, техниката, технологията, изкуствата, отдиха и спорта. Издръжката за всяка година на ученик се определя в съответствие с държавните образователни изисквания, определени от МОМН, съгласувано с МФ. Средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база се осигуряват от държавния бюджет, общинския бюджет и собствени приходи. Един от вариантите за набиране на собствени приходи е от такси.
2. Същността на общинската антикризисна програма е увеличаване на местните приходи и оптимизиране на разходите ри изпълнение на Бюджет 2010. Това наложи в условията на финансова криза да се предприемат непопулярни мерки, а именно – учениците, които посещават извънучилищните педагогически учреждения, да заплащат месечна такса в размер на 5 лв. В решението на Общински съвет – Силистра са предвидени облекчения за определени категории ученици.
3. Общината гарантира, че набраните средства ще бъдат разходвани само за целите и дейностите на извънучилищните педагогически учреждения, за повишаване на качеството на обучение и подобряване на базата.
4. определянето на начина на събиране на таксите не е в правомощията на Общинския съвет. Това трябва да се регламентира със Заповед на директора на съответното извънучилищно педагогическо учреждение. “

От общинската администрация в Силистра съобщиха още, че становището с аргументите е изпратено до председателя на общинския съвет Александър Сабанов.

8 thoughts on “Общината и областта пак се захапаха

 1. Малко в страни от темата, но ми е важно! Къде е кмета? Защо Пенчев е И.Д Кмет? Някой знае ли?

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  1. Кмета е в болнични, има сериозни проблеми със здравето, дано да се оправи човека.

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

   1. Пенчев гарантира,че парите ще се използват ……………,но той явно не е в известност,че гаранции могат да дават само хора отговорни за постъпките си ,които се ползват с доверието на силистренци.Нито той,нито кмета,нито другите от камарилата им са ползват с доверието ни,напротив въобще не им вярваме!!!!Може ли да се вярва на хора,които за жълти стотинки разпродадоха всичко ,онова което си поискаха новобогаташите.
    Нека Пенчев да знае,че кмет няма да стане ,но подсъдим твърдевероятно!!

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 2. Дочух че кмета е направил микроинфаркт и ще ходи на санаториум.Не твърдя че е истина.

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

  1. инфарктът си е инфаркт т.е нарушена е целоста на мускула напечен сърце.Разликата е в площа на увреждането.За разлика от туловището сърцето не расти с натрупване на мазнини и мускули,при прекомерно увеличаване на обема на тялото сърцето се претоварва защото трябва да извършва доста повече работа .Прекомерно затлъстелите и културистите са еднакво подложени на риска от инфаркт.

   Палец нагоре 0 Палец надолу 0

   1. Да сте виждали столетник с наднормено тегло?

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

   2. Докторе, то няма кво друго да се случи, беше ясно от самото начало на кметската кариера на г-н Андонов….то не беха софри, то не бе ядене и пиене на корем….за сметка на силистренци…..а после им замазваше очите с Биренфест и заря на нова година….хахахахаха

    Палец нагоре 0 Палец надолу 0

 3. Паралел, направете една фронтална снимка на сградата на Общинският съвет, че реклата на Герб не стои много добре на фона. Ако снимате от противоположната страна ще хванете и Атака.

  Палец нагоре 0 Палец надолу 0

Comments are closed.