Общината отряза 8 бедни силистренци за земи под наем – не са си платили местните данъци

1 малоимотни и безимотни жители от селата Бабук, Богорово и Проф

31 малоимотни и безимотни жители от селата Бабук, Богорово и Проф. Иширково са подали документи за ползване на общинска земя под наем, съобщиха от общинската администрация… Оттам припомниха, че максималният срок за обработка на нивите в такива случаи е 1 стопанска година.
Според Снежана Неделчева, ръководител на дирекция „Общинска собственост”,  заявленията на 8 души били отхвърлени, тъй като адресната им регистрация е извън населеното място, където са земите, или за неплатени местни данъци и такси.  „Ще бъдат сключени 23 договора за близо 115 декара площи“, обясни Неделчева. Тя допълни, че 20 от кандидатствалите са от село Бабук. Те ще обработват 82 дка ниви. 6 молби са одобрени за село Богорово и една – за село Проф. Иширково. „Тази година общината успя да осигури 1 360 дка общински обработваеми земи в 18 селища на общината, като тук не влиза само село Поп Кралево“, допълни Неделчева.
Според нормативната уредба, всяка година общината трябва да предоставя до 10 декара за ползване под наем от бедни добруджанци. Целта е да подпомагат домакинствата си със земеделска продукция. Таксите варират от 12 до 20 лева на декар, в зависимост от категорията на земята. Договорите се сключват за срок от една стопанска година.
През миналата година са сключени 11 такива договора, тъй като голяма част от кандидатствалите са били неизрядни платци към общината. Тази година са двойно повече, но тенденцията през последните години е броят  на кандидатстващите да се намалява, най-често заради неплатен данък „МПС”, обясниха още от силистренското кметство.