Общината подгони нарушителите на реда и чистотата

Община Силистра започва обстойна проверка на местата за сметосъбиране в града и по селата. Мярката е превантивна, предупредителна и констативна, с цел да не се допуска образуването на незаконни сметища от твърди битови отпадъци, зелена маса и строителни материали в сезона на строителна и земеделска работа.

Община Силистра предупреждава, че на нарушителите съгласно Наредбата за опазване на обществения ред и чистотата се забранява изхвърлянето на отпадъци и други материали извън определените депа. На нарушителите на Наредбата ще се налагат наказания. Глобите, определени по Наредбата са в размер до 5000 лв. на граждани, а за фирми – имуществени санкции в размер до 50 000 лв., а при повторно нарушение и временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност