Наградиха европейските бизнесмени от Силистра

Областният информационен център /ОИЦ/ в Силистра и местната община наградиха победителите в конкурса „Бизнесмен-европеец“.


Областният информационен център /ОИЦ/ в Силистра и местната община наградиха победителите в конкурса „Бизнесмен-европеец“. Наградите тази година получиха фирми-бенефициенти, които успешно са реализирали свои проекти с европейско финансиране.
Конкурсът има за цел да популяризира добрите практики от изпълнени проекти на бизнеса от област Силистра, както и да привлече вниманието на тези, които все още се колебаят относно възможностите за финансиране на своите бизнес идеи от Европейските фондове, обясниха от ОИЦ. Отличените фирми получиха плакетите от зам. кметът на община Силистра Денка Михайлова. Всички фирми са били оценяви в три категории.
Първите две категории са за направени инвестиции в материални активи и човешки капитал, по схеми на Оперативните програми „Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ) и „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Те са били най-атрактивни за бизнеса, тъй като най-много фирми са реализирали проекти по тях. Това са мерките „Технологична модернизация в МСП“ по ОПРКБИ и „Безопасен труд“ по ОПРЧР. В третата категория попадат предприятия, допринесли за развитието на бизнеса на територията на областта, инвестирайки европейски средства.

ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ:

Категория „Европейски инвестиции в ново оборудване“

1-во място – „ХРОМ“ АД – проект „Технологично развитие, оптимизация и модернизация – пътят на „ХРОМ” АД към нови продукти и пазари“ – обща стойност 993 хил. лв.;
2-ро място – „СИЛОМА“ АД – проект „Повишаване конкурентоспособността на „Силома“ АД гр.Силистра чрез инвестиции за модернизиране и обновление на производственото оборудване“ – обща стойност 570,7 хил. лв.;
3-то място – ЕТ „НИК ПЛАСТИК – ВАЛЯ ПЕТРОВА“ гр.Тутракан – проект „Инвестиции в нови технологии за биоразградими пластмаси, разширение на производствената дейност и реорганизиране на производственият процес за ЕТ “Ник Пластик – Валя Петрова“ – обща стойност 378,7 хил. лв.

Категория „Безопасни европейски условия на труд“

1-во място – „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр.Силистра – проект „Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности във „ВиК“ООД-Силистра“ – обща стойност: 167,8 хил. лв.;
2-ро място – „БРЕЗЕНТОВИ ИЗДЕЛИЯ“ АД (община Тутракан) – проект „Да подобрим заедно работната среда в „Брезентови изделия“АД“ – обща стойност: 110,1 хил. лв.;
3-то място – „ЖОАН“ ЕООД – проект „Подобряване на условията на труд във фирма „Жоан“ ЕООД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда“ – обща стойност: 106,5 хил.лв.

Категория „Принос“ – „Първи европейски бизнес-проект в област Силистра“

1-во място – „КОМПЮТЪРНИ И ОФИС СИСТЕМИ“ ООД – проект „Компютърни и офис системи“ ООД – конкурентоспособно дружество на IT пазара в регион Долен Дунав;
Категория „Принос“ – „Външна фирма-инвеститор в Силистра“
2-ро място – „НАЙС 2002“ ЕООД – проект: „Повишаване конкурентоспособността на „НАЙС“ 2002 ЕООД чрез внедряване на модерна иновативна технология – CNC-струг“;
Категория „Принос“ – „Успешно сътрудничество между бизнес и НПО“
3-то място – Фирма: „СТРОЙПРОЕКТ“ ООД – партньор на НПО: Център за професионално обучение към Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) – проект „Повишаване на адаптивността и квалификацията на заетите лица в „Стройпроект“ ООД“ – Силистра.

Още 4 фирми получиха грамоти за успешното приключване на своите проекти – „СОЛАРИС“ ООД, „МЕБЕЛИ ДИМОВ“ ООД, „АБВ КОНСУЛТ“ ЕООД и „ДЖЕНИ СТИЛ“ ЕООД.