Община Силистра дава на младежите 5200 лева за техни проекти

Със заповед на кмета на община Силистра д-р Юлиян Найденов започна процедура за финансиране на проекти на неформални младежки групи за силистренци от 14 до 29 години „Младите за Силистра – 2019“, съобщиха от общината.

Предвидени са средства в размер на 5200 лева. Максималната сума за едно проектно предложение е 800 лева. С тези средства се дава възможност на неформални младежки организации и групи да осъществят идеите си. Проектите трябва да бъдат предадени до 7 март. По данни от общината от 2011 г. досега са осъществени 56 проекта на обща стойност 37350 лева. 26 от тези проекти за 22 000 лева са включвали дейности, свързани с благоустрояване на училищни дворове и градски пространства – детски площадки, кътове за отдих, обекти на културно-историческото наследство.

Останалите проекти са с дейности за повишаване на компетенциите и уменията на младите хора за здравословен начин на живот и стимулиране на физическата активност, кариерното ориентиране, изява на таланти в сферата на науката, изкуството и културата, развиване на доброволчеството.