Община Силистра рапортува готовност за зимата

Община Силистра е осигурила осолен пясък, дърва и въглища за зимата, съобщиха от местната администрация.

Общо 591 тона осолен пясък са доставени във всички населени места на територията на общината. Сключени са 18 договора за снегопочистване по кметства и кметски наместничества, един дългосрочен договор за територията на града със „Синева“ и договор за почистване с роторен снегорин за четвъртокласната пътна мрежа в общината. Осоленият пясък е разпределен и доставен по населените места.

Във всички кметства и кметски наместничества, които са заявили дърва за жителите си, заявените количества са доставени. Предстои доставка и на заявените количества въглища за подалите заявления по населени места.