Общинският съвет на Силистра: В заповедите на здравния министър има непълноти

По повод мерките срещу разпространението на коронавируса с въвеждането на контролни пунктове на входа и изхода на областните градове Общинският съвет прие декларация.

В нея се посочва, че всички граждани спазват стриктно ограниченията и предписанията на властите. В същото време през града не само преминават, но и спират и изчакват и тежкотоварни автомобили, които не спазват никакви превантивни и санитарни мерки. Затова общинските съветници на Силистра настояват задължително да се спре преминаването на ТИР-рове през града, като товарният поток се пренасочи към ГКПП Русе-Гюргево и да се ограничи влизането на румънски граждани на територията на града.

В документа, който ще бъде изпратен до Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването се казва:

„Настоящата декларация е продиктувана от създалата се ситуация на местно ниво, като сме убедени в необходимостта от предприемане на мерки, съобразявайки се с факта, че община Силистра е гранична зона и приемане на такива мерки, които според нас следва да се вземат за предпазване на населението от гр. Силистра, община Силистра и Република България са повече от наложителни.

Считаме, че в заповедите, които са издадени от страна на министъра на здравеопазването има непълноти, чиято липса не може да бъде преодоляна от контролиращите тяхното спазване органи – МВР и РЗИ, в чиито правомощия не е тълкуването на вменените им задължения.

През град Силистра продължават денонощно да преминават тежкотоварни автомобили от посока Варна и Шумен за Румъния, тъй като ГКПП-Силистра не е затворено за тях. Те се движат по улиците „7-ми септември” и „Добрич”, които от своя страна са гъсто населени райони. Тировете паркират където им е удобно, шофьорите им не спазват елементарни хигиенни изисквания, като в случая изобщо не говорим за извършване на някакви дезинфекционни превантивни мерки. Много от тези ТИР-ове пристигат от държави, които не са членове на ЕС, поради тази причина считаме, че заплахата от разпространяване на COVID-19 е много висока.

Със заповед на министъра на здравеопазването на органите на МВР е вменено задължението да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните центрове на областните центрове. Такива на територията на Силистра има. Силистренци спазват разпоредбите. Проблемът обаче е друг, ежедневно през ГКПП-Силистра преминават румънски граждани, които идват в Силистра да пазарят. Гранична полиция няма правомощията да не ги допусне до територията на страната и по този начин и те се явяват потенциални разпространители на заразата. Така, въведените от Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването ограничения за придвижване се обезсмислят – фактически КПП на входно-изходният път на гр. Силистра с Румъния липсва.

Ето защо и в съответствие със сигналите на гражданите на Силистра, ние изразяваме силната си тревога от реалната опасност противоепидемичните мерки да не доведат до очаквания ефект, а напротив – Силистра да се очертае като критична точка в разпространението на епидемията. Всички ние спазваме стриктно всички мерки във връзка с извънредното положение, но сме силно обезпокоени, че заразата може да бъде пренесена от прекосяващ нашата граница чужд гражданин“, пише в декларацията на общинските съветници.

Днес местният парламент на Силистра проведе редовното си заседание при закрити врати.