Огнеборците предприемат мерки за опазване на реколтата от пожари

Инспектори от районните противопожарни управления и служители от Контролно–техническата инспекция вече започнаха проверки за пожарн

Инспектори от районните противопожарни управления и служители от Контролно–техническата инспекция вече започнаха проверки за пожарната обезопасеност на селскостопанската техника, която ще участва в прибирането на реколтата. Само тези машини, които са изправни, се обозначават със специален стикер на Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване”, удостоверяващ годността им за работа на полето. Същевременно се провеждат инструктажи на лицата, заети в жътвената кампания. На кметовете на общини и населени места, собствениците и ползвателите на земеделски ниви са връчени разпоредителни писма с подробни указания за недопускане на пожари. Сигнални писма са изпратени и до всички фирми и организации, които имат отношение към жътвената кампания, за предприемане на допълнителни превантивни мерки.
Изработени са оперативни карти за местонахождението и размера на засетите площи, пътищата, водоизточниците и подходящите места за прокарване на просеки. Предвидено е върху картите ежедневно да се актуализира местонахождението на зърноприбиращата техника, за да се ускори и улесни работата в случай на възникване на пожар.
Проверките на огнеборците ще продължат по време на самата кампания. Ще се следи за недопускане на техника без стикери в масивите и за наличието на гасителни съоръжения. На контрол ще подлежи изпълнението изискванията за разпарцелиране на големите житни масиви за еднодневна работа и заораване на негорими ивици в краищата им.
През миналогодишната жътвена кампания в Силистренска област са възникнали 11 пожара, при които са унищожени 300 дка ечемик и 127 дка пшеница. Анализът на специалистите показва, че честа причина за запалванията са човешката небрежност и подценяването на противопожарните изисквания. Високите температури и засушаването допълнително усложняват обстановката.
Пожарникарите отново припомнят категоричната забрана за палене на огън в стърнищата, сухите треви по слоговете, поляните и крайпътните ивици.Опасно е да се допуска буксуване и допир на ауспуха на транспортната и земеделска техника да суха растителност или узрели зърнени масиви. Паркирането и ремонтирането на техниката трябва да се извършва далеч от посевите.