Окръжният съд кани силистренци на Ден на отворените врати

Силистренският Окръжен съд организира на 13 септември, петък, от 11,00 ч. Ден на отворените врати, посветен на Празника на Силистра Кръстовден – един от най-големите православни празници.

Магистратите канят гражданите и медиите да се запознаят с организацията на работа на съда, с функциите на съдебните служби и с отделни съдебно-административни процедури. Ще бъде осигурен свободен достъп до съдебните зали и деловодствата на съда – Наказателно и Гражданско.

Провеждането на Деня на отворените врати е част от информационната кампания на Висшия съдебен съвет „Открито за съдебната власт“, с която се цели постигане на по-добра информираност за работата на съдебната система, повишаване на правната култура на гражданите и укрепване на доверието на обществото в българското правосъдие.