Определени са цените за ориенталските сортове тютюн

За една седмица пет основни търговски дружества изкупиха над 15% от тютюневата реколта на 2018 г. от двете дребнолистни ориенталски сортови групи – „Басми“ и „Каба Кулак“, съобщиха от Националното сдружение на тютюнопроизводителите. На юг в областите Смолян, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик и Благоевград, както и на Североизток в областите Добрич, Силистра, Разград, Шумен и Русе, тютюн изкупуват един български оператор, един гръцки, два американски и един със смесено участие. Сделки с тютюнопроизводителите се извършват при следните ценови параметри:

„Басми“: сорт „Крумовград“: първа класа – 10,40 лв/кг, втора класа – 6,70 лв/кг, трета класа – 2,40 лв/кг. От сорт „Катерини“: първа класа – 12,00 лв/кг, втора класа – 6,00 лв/кг, трета класа – 2,50 лв/кг. От сорт „Гръцка басма“: първа класа – 12,00 лв/кг, втора класа – 7,40 лв/кг, трета класа – 2,50 лв/кг

„Каба Кулак“: първа класа – 6,50-7,00 лв/кг, втора класа – 4,50-4,80 лв/кг, трета класа – 2,00-2,60 лв/кг.

Очаква се около 90% от ориенталските тютюни да бъдат изкупени до края на месец декември, а през януари изкупната кампания да приключи на 100% с крайни данни за обеми на производство и средни изкупни цени за килограм.