Отново повод за гордост в ПЗГ „Добруджа“ гр. Силистра       

На 06.02 2018 г. бе публикуван протокол за класиране на участниците в Националния конкурс – викторина за ученически текстове, рисунки и мултимедия посветен на похода „По пътя на Бедреддин“. И ето новия повод за гордост – от публикувания протокол  в раздела за есе 9-12 клас училището е удостоено със специална награда. В раздела стихотворение първа награда на Петър Хвърчилов 11 кл. и трета награда за мултимедия на Венеамин Мирославов – 10 клас. Конкурсът е организиран от КПД „ Родно лудогорие“ с подкрепата на МОН. Дружеството стопаниства и похода „По стъпките на четата на Таньо войвода“ Двадесет и осем ученика от гимназията изпратиха своите разработки  за двата конкурса и успяха да извоюват призови места. В  протокола за класиране на участниците в Националния конкурс-викторина, посветен на 32-ия поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”, 2017 г., за ученически текстове, рисунки и мултимедия нашите участници спечелиха  награда и 70 лева: на Зорница Валева Трифонова – 10 клас в раздела за есе ІІІ награда и 20 лева на Венеамин Мирославов Димитров – 9 клас в раздела за стихотворение  и поощрителна награда на Петър Хвърчилов – 10 клас за мултимедия.   Тези успехи се дължат и на г-н Тихомир Великов – преподавател по история в гимназията. От 2011 г.учениците от ПЗГ „Добруджа“ са извоювали над 30 призови места в националните конкурси и са участвали във всички походи  „ По стъпките на четата на Таньо Стоянов“, като на прегледите на строевата стъпка и маршова песен са печелили купи, плакети и грамоти.