От днес: Евродепутатите Филиз Хюсменова и Метин Казак на конгрес за образованието в Кайро

Образованието през XXI век ще бъде централна тема на предстоящия 56-

Образованието през XXI век ще бъде централна тема на предстоящия 56-и конгрес на Либералния интернационал. Дискусията ще бъде посветена главно на използването на новите технологии в образователния процес и на.. връзката между медиите и просветата. Конгресът ще заседава от днес – 29-ти, до 31 октомври в египетската столица Кайро, в него ще вземат участие евродепутатите от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа Филиз Хюсменова и Метин Казак от ДПС. В Кайро ще бъде избран и нов председател на Либералния интернационал.
В дневния ред на форума е предвидено Комитетът за правата на човека също да заседава върху основната тема за образованието като приоритет на либералите. Двудневна кръгла маса на Международната мрежа на жените либерали ще бъде посветена на борбата с туберкулозата.
Пред участниците в конгреса Филиз Хюсменова ще сподели опита си от информационни кампании в защита на правата на пациентите в България. В обсъжданията на доклада и резолюцията за модерно образование Хюсменова ще се спре на чуждоезиковото обучение и на диалога в културното разнообразие като ценност на либералната политика.
Либералният интернационал е световна организация на либералните политически партии, основана през 1947 г. в Оксфорд, Великобритания. В годишния форум ще участват представители на над 70 либерални партии от целия свят, международни мрежи на либерално мислещите младежи и на жените либерали, представители на над 30 движения със статут на наблюдатели и индивидуални членове в Либералния интернационал.