Разрешиха риболова в „Сребърна“

От днес – 1 юни, любителите-рибари могат да извършват спортен риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”, съгласно заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова, съобщиха от екоинспекцията.
Риболовът може да извършва само на определените за целта места – в местността „Пристана” („Лодкостоянката”) по протежение на 200 метра в северна посока до местността „Рибар

От днес – 1 юни, любителите-рибари могат да извършват спортен  риболов на територията на Поддържан резерват „Сребърна”, съгласно заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Лилия Атанасова, съобщиха от екоинспекцията.
Риболовът може да извършва само на определените за целта места – в местността „Пристана” („Лодкостоянката”) по протежение на 200 метра в северна посока до местността „Рибарника”, както и на брега на река Дунав в границите на резервата.
Право да ловят риба имат физически лица, които притежават заверен билет за любителски риболов, с не повече от една въдица (пръчка) с монтирани до два броя куки (единични, двойни или тройни). Разрешеното количество е до 3 кг на ден.
Контролът по спазване на заповедта се осъществява от охраната на резервата. Нарушителите  ще бъдат санкционирани съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Извършването на спортен риболов е регламентирано в Плана за управление на ПР „Сребърна”, утвърден със заповед на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 16/2002 г.) и на основание чл. 27, ал. 1 и 2 от Закона за защитените територии, във връзка с чл. 32, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите.