Пожарникарите започнаха жътвата преди земеделските стопани

Според инспектор Красимир Иванов проверката на цялата техника ще приключи до края на месеца
Според инспектор Красимир Иванов проверката на цялата техника ще приключи до края на месеца

В Районната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Силистра е в ход организацията по опазване на селскостопанската продукция от пожари по време на тазгодишната жътвена кампания. В дирекцията и трите районни противопожарни служби са разработени планове с конкретни мероприятия за осигуряване на пожарната безопасност на житните масиви, техниката, складовете за зърно и фуражните площадки.

Паралелно се провеждат проверките на земеделската техника, която ще участва в прибирането на реколтата, като резултатите от тях се отразяват в съответни становища. Целта е в масивите да не се допускат неизправни машини, които може да станат причина за пожар. 522 000 дка са засетите площи с есенници в Силистренска област през тази година.

Почти 450 специализирани машини – комбайни, трактори, сламопреси и друга спомагателна техника вече започва да навлиза в житните полета в Силистренско, съобщи инспектор Красимир Иванов. Според него той и колегите му ще успеят да проверят всички машини до края на месеца. Те са собственост на над 100 земеделски структури – кооперации, арендатори, сдружения, частни стопани. По предварителна заявка служителите на силистренската пожарна посещават халетата и дворовете, проверяват техниката и дават предписания и заключения за допуск до най-важната в Добруджа дейност.

Проверяваните добре знаят условията и реда на проверките. Те първо трябва да са получили оценката на Контролно-техническата инспекция за изправността на машините си. Инспекторите-пожарникари проверяват средствата за пожарогасене, заземителните устройства, изправността и закрепването на акумулаторите, течовете в системите, ръчните спирачки, състоянието на хедерите и много други задължителни условия.

Именно това са и най-честите пропуски, констатирани при проверките, заяви Красимир Иванов. Най-опасното и често засичано, нарушение, обаче няма отношение към техниката – това е пушенето в кабината на комбайна или трактора. Това грубо нарушение се установява на място при внезапните проверки на полето.

Водачите и механиците на селскостопанската техника трябва да имат фирмена култура, убеден е Красимир Иванов. Комбайнът или тракторът не са лично техни, но с тях те си вадят в буквалния и преносен смисъл хляба. От тях зависи, както безпроблемното прибиране на реколтата, така и поминъкът им.”

Затова по време на цялата кампания ще се извършват системни патрулни проверки съвместно със служители на районните полицейски управления. Строг контрол ще се осъществява във връзка със забраната за палене на стърнища и други растителни остатъци в земеделските земи и използването на открити източници на огън. Ще се следи също за недопускане на непроверена техника в масивите и за разделяне на големите житни блокове за еднодневна работа.

Глобите за излязла в полето без надлежен контрол машина започват от 200 лева за едно нарушение.

Междевременно са изпратени писма до регионалните структури на ВиК, ЖП, електроразпределителните и енергопреносните дружества с основните им ангажименти и отговорности по опазването на реколтата. Съвместно с органите на местната власт е създадена организация за оповестяване и привличане при необходимост на допълнителни сили и доброволни формирования. Изработени са ситуационни схеми с местоположението на засетите площи, които са предадени за ползване в оперативния център.

Всички противопожарни автомобили са оборудвани с допълнителни технически средства за гасене на пожари в житните масиви. Създадена е организация за бързо събиране на свободния от дежурство състав в случай на необходимост.

Четири пожара са възникнали по време на жътвената кампания в Силистренска област през 2015 г., при които са унищожени 145 дка пшеница. Съставените актове за установени административни нарушения в хода на жътвата са 13.