Пожарникарите са нащрек в навечерието на зимните празници

В Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Силистра е създадена организация за осигуряване на пожарната безопасност по време на предстоящите коледни и новогодишни празници, съобщи пресцентърът на полицията.

В обектите, където сe очаква събиране на големи групи хора, са извършени проверки от служители на районните служби. Проконтролирани са условията за успешна евакуация и пожарогасене, състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, електрическите и вентилационните инсталации, пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари. Обърнато е внимание на състоянието на системите за пожароизвестяване, пожарогасене и за управление на дим и топлина.

В проверените общо 37 обекта, между които, както увеселителни заведения, така и православни храмове, са констатирани общо 7 нарушения, основно свързани с неизпълнено изискване за обозначаване на пожарогасителите. Издадени са предписания и са определени срокове, в които да се отстранят нередностите. С персонала на обектите са проведени инструктажи с оглед стриктното спазване на правилата за пожарна безопасност.

Същевременно в Оперативния център и диспечерските пунктове на противопожарните звена в областта са на разположение ситуационни схеми на заведенията и храмовете, а със служителите, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност, е извършен преглед на плановете за пожарогасене на обектите.

Предстоящите празници крият рискове от възникване на пожари в домовете, предупреждават специалистите. Коледните украси със светещи лампички, свещички, бенгалски огън и др., както и пиротехническите изделия могат да бъдат опасни при неправилно ползване.