ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Уважаеми колеги юристи, уважаеми служители в съдебната система, поздравявам Ви с професионалния ни празник 16 април – Ден на Българската конституция и честването на 140 години от приемането на първата българска Конституция.

Нека винаги в основата на правоприлагането да бъдат заложените в Конституцията принципи за върховенство на закона, за свобода и равенство, за защита на основните права и свободи на българските граждани.

Нека с работата си да повишим степента на обществено доверие в българското правосъдие и все по-убедително да доказваме древната римска сентенция, че: „Правото е изкуство на справедливостта и добротата“.

Пожелавам Ви здраве, хармония и достойна дейност!

Честит светъл ден!

 

Людмил Хърватев – председател на Окръжен съд – Силистра