Половината от болничните в България са заради „прегаряне“ на работното място

Дискусионен форум „Фирмени политики за поведение на служителите в социалните мрежи“ се проведе в Силистра в рамките на националната кампания „Арена Работеща България“. Участваха вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов, националният секретар на конфедерацията Тодор Капитанов и областният координатор на синдиката Димитричка Пейкова.

Основните теми бяха свързани с поведението на служителите в социалните мрежи и стресът на работното място и факторите, влияещи върху него. Според статистиката в България най-популярната социална мрежа все още е „Фейсбук“ с над 3 600 000 потребители. Интернет ползват 83% от жените и 75 на сто от мъжете. Потребителите са най-активни през работната седмица между 13 и 15 часа. Според Тодор Капитанов нуждата от регулация и подобряване на културата и хигиената на общуване е назряла, понеже се отразява на професионалния живот на хората и става дума за лични свободи. Резултатите от проведените в страната срещи ще бъдат обобщени в национален доклад и ще бъдат предоставени на институциите и социалните партньори за законово предложение или предложение за нови политики и действия. Но границите трябва да се определят не едностранно, а в диалог, смятат синдикалистите.

Съобщено бе, че 50% от болничните в България, по данни на Националния статистически институт от 2019 г. са заради бърнаут /синдром на професионалното изчерпване/. Това е причина и за 30 на сто от текучеството на кадри.

Чавдар Христов съобщи, че КНСБ и КТ „Подкрепа“ са започнали подписка, чрез която искат да заявят по категоричен начин пред Министерството на труда и социалната политика и респективно пред Министерския съвет, че следва да се приведат в съответствие с изискванията на ратифицираната от България Конвенция номер 1 на Международната организация на труда и директивата за работно време на ЕС за стандартите за използване на сумираното отчитане на работното време.