Почва национално статистическо изследване, в Силистра ще наблюдават 40 домакинства

Национално изследване „Бюджет на времето”, което е част от прогр

Национално изследване „Бюджет на времето”, което е част от програмата за преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, стартира от днес, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Силистра… Оттам добавиха, че подобно изследване се провежда за 5-и пореден път в страната, като то ще продължи в рамките на една календарна година.  Бюджетът на времето представлява съвкупността от времето на населението за определен период (денонощие,
седмица, месец, година), разпределено по дейности, които то извършва през този период, обясниха експертите. Според тях, целта на изследването е на основата на събраната за страната представителна информация да се проследи изменението в бюджета на времето и да се направят необходимите изводи, които да се използват за подобряване на социалната политика в страната.
В област Силистра ще се наблюдават 40 домакинства в 4 района – два в Силистра, един в Айдемир и един в село Белица. Ще се наблюдават лица на 10 и повече години. Домакинствата ще бъдат посетени по определен график от анкетъор, служител на Териториално статистическо Бюро – Силистра, който ще се легитимира
със специална служебна карта.
Всяко попаднало в извадката лице трябва да попълни дневник за използване на времето за един делничен и за един почивен ден. В този дневник денонощието е разделено на равни интервали от по 10 минути, за всеки от които лицето трябва да запише със свои думи извършваните от него дейности. Дейностите са обособени в 10 основни групи: лични грижи, заетост, учение, грижи за домакинството и семейството, граждански и религиозни дейности, социален живот и развлечения, участие в спортни мероприятия, хоби и игри, медии, пътуване.
„По данни от последното изследване на Бюджета на времето, средното време на едно анкетирано лице за свободно време в страната е 4 часа и 50 минути, като в градовете е 5 часа и 3 минути, а в селата 4 часа и 24
минути“, обясниха още експертите. Част от свободното време са и четене на вестници, списания (средно време на едно анкетирано лице – 8 минути), четене на кники (средно време на едно анкетирано лице – 8.8 минути), гледане на телевизия (средно време на едно анкетирано лице – 149.5 минути) и слушане на радио (средно време на едно анкетирано лице – 3.4 минути). За грижи за домакинството средното време на едно анкетирано лице в страната е 3 часа и 40 минути, като за мъжете то е 2 часа и 33 минути, а за жените 4 часа и 40 минути.