Почти всички фирми регистрираха данъчните си декларации по електронен път

2738 задължени юридически лица, регистрирани на територията на област Силистра, са подали до крайния срок – 1 април, годишните данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци за 2018 г., съобщи пресцентърът на данъчното. Почти всички декларации – 2727, са подадени по електронен път с квалифициран електронен подпис. За сравнение, през 2018 г. 2733 задължени юридически лица от областта са подали годишни данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци, като от тях 2710 са били подадени по електронен път.

В цялата страна 370 000 фирми подадоха годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до изтичането на крайния срок на 1 април. Приблизително 12 000 от тях са го направили без посочване на входящия номер на годишния отчет за дейността заради временно забавяне поради технически причини в системата на Националния статистически институт. Междувременно от Приходната агенция изпратиха информативни писма по електронната поща на всички предприятия, за които липсват данни за входящ номер на годишния отчет за дейността.

От НАП напомнят също, че дължимите данъци и осигурителни вноски могат да се превеждат с банкова карта без такси. Това става по два начина – чрез е-услуга, достъпна чрез портала за електронни услуги на НАП, както и чрез инсталираните физически ПОС терминали на работните места в салоните за обслужване на Агенцията. Плащането на задължения към хазната може да стане и във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета, както и с пощенски запис.