Почти 1,2 милиона лева помощ получиха силистренски фирми заради вируса

146 административни договора на обща стойност 1 177 496 лв. са сключени в Силистренска област за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съобщиха от Областния информационен център.

Според Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България /ИСУН 2020/, най-много одобрени проектни предложения има н община Силистра – 104 на обща стойност 916 250,39 лв. Община Тутракан е одобрена за 13 проекта за 103 463,61 лв. Община Дулово е получила 82 452 лв. за 10 проекта. С по три проекта са общините Алфатар – 24 250 лв., Кайнарджа – 23 400 лв. и Главиница – 17 680 лв. В община Ситово има един проект на стойност 10 000 лв.

Процедурата бе отворена за кандидатстване през месец май, а допустими кандидати бяха фирми или еднолични търговци, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец февруари, март или април 2020 г. спрямо средно аритметичния оборот за 2019 г.

Безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е от 3 000 лв. до 10 000 лв. С тези средства предприятията могат да покрият най-неотложните си разходи за суровини, материали и консумативи, режийни разходи, за персонал – разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя.

В резултат на извършената до момента оценка, е установен изключително голям брой проектни предложения, които са отхвърлени от оценителните комисии поради неспазен срок за отстраняване на установени нередности. В тази връзка и поради огромния обществен интерес към процедурата, Управляващият орган на ОПИК стартира през октомври процедурата по повторно преразглеждане на проектните предложения, за които към момента е установено, че не отговарят на условията за кандидатстване.

Уведомленията за отстраняване на нередности ще се изпращат единствено и само чрез профила на кандидата в ИСУН 2020, като за целта следва да се проверяват регулярно профилите, през които са подали проектните си предложения, напомнят от Областния информационен център.

Коментирайте

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.