Почти 90% от учениците в Силистренско могат да се обучават дистанционно

В Силистренска област от 44 училища 26 са заявили готовност да предоставят различен вид дистанционна връзка и работа с всички ученици – поставяне на задачи, консултиране и дейности. В тях се обучават 6568 ученици, съобщи началникът на Регионалното управление по образование в Силистра д-р Габриела Миткова, актуализирайки първоначалната информация.

16 училища са заявили възможност за частичен обхват на учениците – 555 деца в начален етап и 1333 ученици в прогимназиален и гимназиален етап. В тези училища общо 28% от учениците не могат да бъдат включени.

Общо учениците, за които може да бъде предложена дистанционна подкрепа и дейности в дните на прекъснати учебни занятия са 88,77% от общия брой ученици в областта. Първоначалната готовност беше за 80,5% от учениците. Има потенциал малко да нарасне обхватът чрез намиране на начини за включване на още ученици в следващите дни.

Само 2 училища – в община Силистра и Дулово не могат да осигурят дистанционно обучение в електронна среда. В тях се обучават 155 ученици.

Организацията се създава децентрализирано по училища. Не се налагат общи модели и подходи, за да може всяко училище да отчете спецификата на своите ученици и възможности. Учениците и семействата са уведомявани от училищата за избрания подход и организация. На места се избира и начина с разпространение на хартиени материали.