Правителството даде пари за ремонт на пътя до новото зърнено пристанище край Айдемир

Ulica Aidemir326 417 лева отпусна от бюджета си Министерството на икономиката на община Силистра за изграждане и рехабилитация на улица в промишлената зона „Запад” в с. Айдемир, съобщи правителственият пресцентър след вчерашното заседание на Министерския съвет. Дейностите ще включват изграждане на нова улица и ремонт на съществуващата, поставяне на бордюри, тротоари и банкети, полагане на асфалтобетон, оформяне на кръстовище, монтиране на пътни знаци и полагане на хоризонтална маркировка.

С финансираните дейности ще се предостави достъп на товарни автомобили до предприятията, опериращи в промишлената зона, тъй като съществуващата пътна инфраструктура не отговаря на съвременните изисквания за широчина, товароносимост, радиуси на завиване и др.

Отпускането на средствата се извършва и във връзка с изпълнявания инвестиционен проект в промишлената зона – „Пристанище АДМ Силистра” на „АДМ България Лоджистикс” ЕООД, сертифициран в края на 2013 г. по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Проектът предвижда изграждането на пристанищен терминал с две корабни места и складово силозно стопанство за зърнени и маслодайни култури, което ще бъде най-голямото по капацитет на денонощие пристанище на българския бряг на река Дунав.

Новият път започва от закрития фериботен комплекс и продължава покрай брега до терена за строеж на новото пристанище, обясни кметът на Айдемир Денчо Георгиев.