Право на отговор Д-р Георги Костов: Не ми е безразлично бъдещето на АГ-отделение

Настоящият отговор е по повод публикация от 21.01.2019 г. със заглавие ,,На никой не му пука за състоянието на АГ-отделението“.

В интерес на истината, засегнати се оказаха хора, които са помагали не само на АГО, но и на болницата.

В края на 2018 г. по инициатива на председателя на Здравната комисия към Общински съвет гр. Силистра се проведе среща, на която присъстваха директора на МБАЛ Силистра, завеждащи отделения, общински съветници от ГЕРБ, финансисти на Общината. Въпросът за кадровото обезпечаване на болницата остана отворен.

През последните години с помощта на ръководството на болницата и представители на общинското ръководство на ГЕРБ Силистра бяха извършени много подобрения, които промениха състоянието на МБАЛ Силистра, в частност на АГ-отделение.

Интересно, голяма част от обществото не бе засегната от публикацията – това заглавие е за нея.

Без наличие на млади лекари-специализанти, след 5 години АГ-отделението няма да може да работи пълноценно. При 34 години трудов стаж, над 2500 дежурства и хиляди раждания за тези години, не ми е безразлично бъдещето на АГ-отделение.

 

Д-р Георги Костов – началник АГ-отделение