; Право на отговор | ПАРАЛЕЛ 44 __ ПОРТАЛЪТ
 
|

Право на отговор

Във връзка с материала „Общината отбива номера с ремонта на детските площадки“

Монтираните съоръжения за игра на шест детски площадки в град Силистра отговарят на изискванията на Наредба №1 от 12 януари от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Съгласно чл. 18 от Наредбата, съоръженията за игра се монтират в земята до определения и означен от производителя знак за основно ниво, който показва нивото на повърхността на настилката.

Ремонтираните /шест/ площадки за игра са обособени за възрастова група деца от 3 до 12 години. На посочените площадки са монтирани съоръжения за основни видове игри и/или занимания – люлеене, пързаляне, клатушкане.

Изпълнителят удостоверява съответствието на съоръженията с изискванията за безопасност с всички посочени от закона документи, сертификати и протоколи.

Според изискванията на Наредбата, чл. 48. /1/ За ударопоглъщаща настилка на открити площадки за игра може да се предвижда тревна настилка, когато височината на свободно падане на съоръжение за игра е до 1 м.

Относно изразеното мнение в статията за монтиране на улея на пързалката в пясъчника, според интервюирана майка, уточняваме, че съгласно чл. 21, ал. 2 от Наредба №1 пясъчникът се предвижда като самостоятелен елемент за игра. Не се допуска комбинирането му с пързалка или с други видове съоръжения за игра.

В официалната информация, която публикувахме на страницата на Община Силистра, посочихме, че средствата, заложени в бюджета на Община Силистра за 2017 г., са в размер на 12 хил. лева и с тях ще бъдат частично ремонтирани 6 /шест/ броя открити площадки за игра, като през следващата календарна година предстои да бъдат изцяло приведени според изисквания нормативната уредба.

Съгласно Наредба № 1, §3. /Изм. – ДВ, бр. 27 от 2013 г., изм. – ДВ, бр. 69 от 2015 г., в сила от 09.10.2015 г./ Стопаните на съществуващи площадки за игра са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 31 декември 2018 г.

2 коментара по “Право на отговор”

 1. Кибик каза:

  Бла, бла, бла

  То и служителите в общината отговарят на някъкви мухлясали критерии, но това не значи че тези бюрократични търтеистават за нещо и вършат някъква реална работа в полза на града за което им се плаща!

  Палец нагоре 12 Палец надолу 1

 2. Брата на Кибика каза:

  Общинският отговор само потвърждава написаното преди. Кой нормален родител ще пусне детето или внучето си на тази детска площадка, където „височината на свободно падане е до 1 метър“?

  Палец нагоре 8 Палец надолу 0

Коментирайте

Правила за коментиране