Празникът на резервата „Сребърна“ събра над 300 души

Над 300 гости посетиха Биосферния парк „Сребърна“ за събитието „Srebarna Trail Run“ на 7 октомври. То беше част от инициативите, посветени на 70-годишнината от обявяването на Сребърна за защитена територия.

В спортното събитие участваха 210 бегачи, включително деца в дистанциите 3, 7, 13 и 21 км. Голяма част от трасетата преминаваха през защитената местност „Пеликаните“ и землищата на селата Сребърна и Ветрен. Така бе изпълнен първоначалния замисъл – да се съчетаят здравословния начин на живот с познавателния туризъм и вдъхновението от природата.

За състезателите бяха подготвени тениски, спортни аксесоари и здравословни храни. Всеки завършил участник получи медал, подготвен специално за събитието. Резултатите от спортната надпревара са публикувани на адрес: http://www.race-tracking.com/.

Подготовката на „Srebarna Trail Run“ започна още в предходния ден за по-рано пристигналите участници. За тях бяха организирани артателиета в Природонаучния музей, беседа с орнитолози, а за децата – интерактивната игра „Открий легендата“ и пленер на открито.

Базарът със сувенири, здравословни зърнени храни, ядки и други изделия се състоя през двата почивни дни. Гостите имаха възможност да тестват нови автомобили от утвърдена френска марка.

„Srebarna Trail Run“ се организира от Клуба по бегови спортове в Русе „Runners of Ruse“, с подкрепата на РИОСВ-Русе и социално отговорни фирми от града и областта. Организаторите са в трескава подготовка за следващото събитие, чиито трасета попадат в защитена местност.