Пред пролетта догодина започва санирането на шест блока в Силистра

Най-рано през пролетта на 2020 г. ще започне ремонтът на шестте жилищни блока по проекта „Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра“ на стойност 1 609 217 лв., стана ясно на проведената по проекта пресконференция.

Майстори строители ще влязат в 4 блока по улица „Симеон Велики“ и по един на „Христо Ботев“ и „Добрич“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие.

В проекта са предвидени да бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, опазване на околната среда посредством намаляване на енергопотреблението и свързаното с него емисии от парникови газове, създаване на достъпност чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Проектът е включен в Инвестиционната програма на община Силистра за периода 2014-2020 г.