Природни бедствия и стихии си дават среща в село Белица

Специализиран център за обучение на доброволци ще бъде изграден в село Белица, съобщи кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов. Той е подписал договор за финансиране на проект „Съвместно доброволчество за по-безопасен живот”. Миналата година, когато започна подготовката му максималната стойност бе 1 000 000 евро, а за водещия бенефициент – община Тутракан се отделяха 600 000 евро, като съфинансирането бе 2%.

Проектът ще се изпълнява за срок от три години с основна дейност реконструкция и преустройство на сградата на закритото училище „Васил Левски“ в с. Белица в национален учебен център за обучение на доброволци. Целта на проекта е да се подобри теоретичната и практическа готовност на звената от доброволци при реагиране в случаи на бедствия в трансграничния регион и да се подобри координацията между институциите.

Според кмета на Тутракан центърът ще бъде първият по рода си на Балканския полуостров и ще осигури пълен набор от съоръжения за настаняване, учебни занятия и практически обучения, водни и горски територии, където ще бъдат симулирани бедствени ситуации.

Ще бъде разработена програма за обучение на доброволци, за да се гарантира, че се придобиват подходящи теоретични и практически умения и се засилва сътрудничеството на местно ниво. Над 200 доброволци от трансграничния регион на България и Румъния ще бъдат обучени в рамките на срока на проекта като пилотна инициатива. Партньори на община Тутракан са Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Министерството на вътрешните работи, Националната асоциация на доброволците в България, Инспекторатът за извънредни ситуации на Румъния, каза д-р Димитър Стефанов