Природозащитници пуснаха петиция за опазване горите в България

Международната природозащитна организация WWF стартира нац

Международната природозащитна организация WWF стартира национална кампания за опазване горите в България… Промяна в законодателството, осъзнаване на другите ползи от горите освен дървесината, въвеждане на сертификация за всички дървеси продукти са сред приоритетите на кампанията.  Според 73,6 % от българите изсичането и унищожаването на горите е най-сериозният проблем на българската природа и околна среда. 77,3 % пък заявяват, че държавата не прави достатъчно за опазването на българските гори от изчезване.
В отговор на тази статистика от вчера официално стартира кампания за опазване на българските гори. Тя е инициирана от международната природозащитна организация WWF в България.  Като част от кампанията започва национална петиция, която ще бъде внесена в Народното събрание и Министерски съвет. Петицията ще настоява за промени в Закона за горите, които да ограничават корупцията и незаконните сечи, за сертифицане на горите в България по международната система FSC,  приета в над 90 държави, за опазване на най-старите естествени гори, които сега не са защитени. Не на последно място кампанията има за цел да промени нагласите, че гората е само източник на дървесина, след като тя опазва водата, която пием, пречиства въздуха, спира ерозията и свлачищата, дава убежище на 43 световно застрашени вида растения и животни, ограничава промените в климата. а също така е източник на вода, въздух, дом за много редки растения и животни и място за отдих и почивка.
Всеки желаещ да се включи в петицията може да го направи в интернет на www.wwf.bg.  В следващите две седмици подписи за петицията ще се събират и на хартия на няколко места в центъра на София.  Основните канали, които ще бъдат използвани за популяризиране на кампанията са телевизия, радио, билбордове и интернет, както и различни нестандартни активности, които привличат вниманието върху проблема с българските гори.