Пристанището в Силистра стана общинска собственост

Парламентът даде съгласие части от пристанищата „Русе-център“ и „Силистра“ да преминат от държавна в общинска собственост, съобщи БТА. Т

Парламентът даде съгласие части от пристанищата „Русе-център“ и „Силистра“ да преминат от държавна в общинска собственост, съобщи БТА… Това стана с промени в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България. Предложението за промяна в закона беше гласувано на първо и на второ четене. То е внесено от народния представител Радослав
Илиевски и в мотивите му е записано, че общинските съвети на двете общини – Русе и Силистра, са приели решения за придобиването на имотите. Държавна собственост ще останат само три корабни места от пристанище „Русе-център“ и едно – от пристанище „Силистра“. Заедно с това към списъка на пристанищата за обществен транспорт с национално значение бяха прибавени фериботните терминали „Силистра“ и „Никопол“.