Проектна група за учене доживот създадоха в Силистра

В Силистра бе създадена областна координационна група за учене през целия живот, съобщиха от пресцентъра на областната администрация. Областен координатор и председател е Мая Григорова – старши експерт по професионално образование и обучение в Регионалното управление на образованието в Силистра.

Групата е създадена по проект „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни“, изпълняван от Министерството на образованието и науката. Ще съдейства при разработването и провеждането на областна политика за увеличаване на участието на населението в дейности за учене през целия живот и за общ напредък в сектора за учене на възрастни. В състава на групата влизат представители на Регионалното управление на образованието в Силистра, държавната и местна власти, социални институции, синдикати и неправителствени организации.