Прокурори влизат в старческите домове и социалните институции в Силистренско

Апелативната прокуратура във Варна разпореди общонадзорни проверки в социални домове и други подобни институции в шестте области, които са под административното й ръководство.

Данните за нови огнища на заболяването СOVID-19 в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, и в изпълнение на указание на Върховната административна прокуратура административният ръководител на Апелативната прокуратура във Варна разпореди незабавно извършването на проверки по реда на надзора за законност.

Проверките ще бъдат извършени във всички специализирани институции за социални услуги и старчески домове на територията и на Окръжна прокуратура в Силистра.

Проверките следва да бъдат насочени към установяване на мерките, предприети към момента, както и за предприемане на нови и допълнителни за ограничаването на заразяването с СОVID-19.

Освен това ще бъде събрана информация за броя на наличните болнични легла, както и за необходимостта от разкриване на допълнителни в болничните заведения, предвид усложняването на епидемиологичната обстановка. В извършването на проверките ще участват регионалните здравни инспекции, регионалните дирекции за социално подпомагане, областните дирекции на МВР, както и областните управители на територията на апелативния регион.