Прокурори и данъчни в Силистра борят заедно финансовите измамници

Вече трета година прокурори и данъчни в Силис

Вече трета година прокурори и данъчни в Силистра работят съвместно по установяване на данъчни и осигурителни нарушения. Данните за тях се разглеждат на ежемесечни работни срещи на Регионалния координационен център за борба с данъчните и осигурителните измами. Членовете на центъра обсъждат и определят процесуалните действия, които прокуратурата трябва да възложи при данни за престъпления или за незаконосъобразни актове и действия; определят фактите и обстоятелствата, които трябва да бъдат изследвани в конкретните производства, и преценяват необходимостта от събиране на допълнителни доказателства. В хода на извършвани през 2008 и 2009 г. ревизии служителите на Националната агенция за приходите в Силистра са засекли и предали на Окръжна прокуратура индикации за седемнадесет /17/ данъчни и осигурителни измами. В резултат на уведомленията са образувани 10 досъдебни производства. Най-често срещаните измами, при които и фискалният интерес е най-голям, са схемите, свързани с т.нар. ВОД (вътреобщностни доставки) и ВОП (вътрешнообщностни придобивания), т.е. движението на стоки между страни, членки на Европейския съюз.Само през миналата година наблюдаваните от Окръжна прокуратура -Силистра досъдебни производства за данъчни престъпления са 134 на брой. От тях 73 са били приключени, а по 25 проверките още не са приключени. Общо 29 обвинителни акта срещу 29 лица са внесени в съда през миналата година. Щетите са в размер на 348 656 лева.Осъдените лица по този вид престъпления са 53-ма. За 49 присъдата е  влязла в сила, от тях само едно лице е оправдано.